contact@eufinco.eu
0723 199 563

Portofoliu

EUfinCO a realizat dosare de finantare, a depus si a castigat mai mult de 30 de proiecte cu bugete intre 200.000 si 6 milioane Euro in urmatoarele domenii: agricultura si procesarea produselor agricole [fabrica compost ciuperci, siloz, depozit frig, ciupercarii, abator], turism, productie, fonduri pentru mediu, cercetare, sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor, dezvoltarea resurselor umane etc.

RPF Development

Programul Operational Regional (POR), Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local, 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala "Centrul de afaceri - RPF Development” | BUGET 3 mil. Euro

Fabrica compost ciuperci

Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR), Masura 123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere "Construire unitate de procesare compost ciuperci East Champion Union Cooperativa Agricola" | BUGET 6 mil. Euro

Siloz cereale

PNDR Masura 123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere "Siloz cereale si depozit frig" | BUGET 4 mil. Eur