contact@eufinco.eu
0723 199 563

Servicii

Consultanta Fonduri Europene

Va oferim servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru intocmirea planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate, cererilor de finantare si obtinerea de credite pentru investitii in accesarea de finantari nerambursabile din fonduri europene.

Cofinatare bancara

Va ajutam sa identificati cea mai buna solutie de creditare si sa obtineti cofinantarea bancara necesara implementarii proiectului in contextul accesarii fondurilor europene. Va oferim asistenta/ consultanta in etapa de asigurare co-finantare proiect.

Management de Proiect

Va asistam pe parcursul procesului de evaluare, selectie si implementare proiect, ceea ce presupune competente specifice (project management, achizitii publice, legislatie referitor la instrumentele structurale, comunicare cu autoritatile, etc) si multa experienta relevanta.

Servicii conexe proiectare

Va putem oferi si urmatoarele servicii conexe prin partenerii nostrii: Consultanta tehnica si proiectare de arhitectura, Consultanta tehnica si constructii comerciale si industriale si Consultanta tehnica si avize de specialitate.

Etape in vederea accesarii de fonduri europene nerambursabile

1. Identificare idee de proiect

 • Parti implicate: Beneficiar
 • Buget de timp: 4-24 ore
 • Livrabil: 1-3 pag. descriere succinta idee de proiect

2. Dezvoltare idee de proiect

 • Parti implicate: Beneficiar
 • Buget timp: 40-60 ore
 • Livrabil: draft studiu de prefezabilitate pentru uz intern

3. Identificare posibilitati finantare

 • Parti implicate: Beneficiar, Consultant, Banca
 • Buget timp: 40-60 ore
 • Livrabil: raport surse finantare disponibile

4. Luare decizie investitie + mod finantare

 • Parti implicate: Beneficiar
 • Buget timp: 4-24 ore
 • Livrabil: decizie interna ref. investitie si mod de finantare

5. Pregatire + depunere dosar finantare

 • Parti implicate: Consultant, Organism Intermediar
 • Buget timp: 500-2800 ore
 • Livrabil: dosar finantare si dovada depunere documentatie

6. Evaluare + selectie dosar finantare

 • Parti implicate: Reprezentat Autoritate fonduri UE
 • Buget timp: 30-80 ore
 • Livrabil: scrisoare propunere proiect spre finantare si buget aprobat

7. Implementare investitie

 • Parti implicate: Beneficiar, Autoritate management, Consultant
 • Buget timp: 900-4500 ore
 • Livrabil: raport final implementare, confirmare atingere indicatori de realizat

8. Monitorizare post-implementare

 • Parti implicate: Autoritate de Management, Beneficair, Consultant
 • Buget timp: 100-300 ore
 • Livrabil: rapoarte anuale monitorizare, confirmare atingere indicatori de rezultat
 • Comunicare linie de finantare compatibila cu ideile investionale ale solicitantului, pornind de la o serie de informatii preliminare comunicate de catre solicitant si avand in vedere restrictiile de eligibilitate pe cele 3 paliere: solicitant, activitati si cheltuieli
 • Transmitere fisa rezumat  pentru linia de finantare compatibila cu ideile investitionale ale solicitatului
 • Transmitere detalii relevante referitor la linia de finantare identificata: tip apel de proiect, data de lansare a urmatorului apel de proiect, documente necesare etc
 • Evaluare eligibilitate solicitant, evaluare eligibilitate proiect, evaluare eligibilitate cheltuieli in contextul liniei de finantare compatibile investitiei vizate de solicitant
 • Estimare punctaj tehnico-financiar posibil de obtinut in contextul liniei de finantare compatibile investitiei vizate de solicitant
 • Intocmire registru de riscuri corelat cu accesarea de finantare nerambursabila
 • Recomandare EUfinCO referitor la accesarea de finantare nerambursabila
 • Pregatire studiu de evaluare tehnico-economica a investitiei: studiu de fezabilitate, plan de afaceri, memoriu justificativ, studiu tehnico-economic etc. ( in forma ceruta in Ghidul Solicitantului)
 • Pregatire  cerere de finantare
 • Asistenta de ansamblu in vederea intocmirii dosarului de finantare pana la momentul depunerii acestuia
 • Asistenta client in perioada de evaluare a cererii de finantare
 • Preluarea managementului de proiect / implementarii de catre Consultant
 • sau
 • Acordarea de asistenta in implementarea proiectului
 • sau
 • Acordarea de consultanta sub forma de interventii punctuale / ocazionale